Aktívne filtre

Chémia leptaci roztok FeCl3 500ml
Skladom

Chémia leptaci roztok FeCl3 500ml

Cena 4,90 €
Dostupnosť: 12 Skladom
 • Leptací roztok pre výrobu plošných spojov.
 • FeCl3 (roztok chloridu železitého).
 • Obsah 500 ml.
 • 18ks v kartonuH290 
 • Môže byť korozívna pre kovy
Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE
Skladom

Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE

Cena 3,90 €
Dostupnosť: 8 Skladom
 • Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE mazacie a konzervačné
 • Vytvára na konzervovaných predmetoch film, ktorý maže a súčasne chráni železné aj neželezné kovy (oceľ, liatina, Zn, CU, Pb)
 •  Vhodný na mazanie kontaktov akumulátorov, uvoľňuje skorodované a zaseknuté závity.
 • Nepoužívať na súčiastky v styku s potravinami!
Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml
Skladom

Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 8 Skladom
 • Leptací roztok FeCl3 200ml
 • H290 - Môže byť korozívna pre kovy
 • H302 - Škodlivý pri požití
 • H315 - Dráždi kožu
 • P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom balení
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte nepite ani nefajčite
 • P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev) ochranné okuliare / tvárový štít
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára
 • P501 - Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.
Lepidlo elektrovodivé 0,3ml XD-120
Skladom

Lepidlo elektrovodivé 0,3ml XD-120

Cena 3,90 €
Dostupnosť: 7 Skladom
Elektrovodivé lepidlo na opravu plošných spojov. Obsahuje striebro.
Špecifikácia:
Model: XD120
Farba: strieborno šedá
Obsah pevných látok: 65%
Doba vytvrdzovania: 5min
Odpor 13mohm/ 25,4um
Tvrdosť: 2H
Hmotnosť: 4 g
Veľkosť balenia: 225×70×10mm
Hmotnosť balenia: 11g
Chémia tavidlo R 30ml
Skladom

Chémia tavidlo R 30ml

Cena 1,50 €
Dostupnosť: 5 Skladom
 • Kvapalina spájkovacia R,
 • bezoplachová 30ml na spájkovanie plošných spojov
 • Kolofónia (10-30%) v liehu (etanol 90-70%).
 • Neobsahuje aktivačné prísady obsahujúce halogény.
 •  R11: Veľmi horľavý!
 • R43: Dráždivý!
 • Na objednávku je možné dodať aj v balení 500ml alebo 1liter.
Chémia Spray na kontakty S60-60ml AG
Skladom

Chémia Spray na kontakty S60-60ml AG

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 5 Skladom
 • Antikorózny preparát na kontakty.
 •  Je to špeciálna zmes určená na čistenie a ochranu pred koróziou a opotrebovaním elektrických kontaktov nových alebo renovovaných.
 •  Zabezpečuje dokonalú vodivosť, nevytvára povrchový film.
 • Tenkú, rovnomernú vrstvu preparátu rozprášiť na kontakty.
Sprej KONTAKTOL 300ml čistiaci a konzervačný
Skladom

Sprej KONTAKTOL 300ml čistiaci a konzervačný

Cena 7,20 €
Dostupnosť: 4 Skladom
Odstraňuje oxidované a sulfidové vrstvy z elektrických kontaktůa zároveň je chrání. Slouží i k čištění a ochraně Ag dotykovýchmateriálů z barevných kovů. Tlaková hliníková nádobka.